नेपाल सरकार, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग

नेपाल सरकार
भूमि व्यवस्था,सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय
भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग
मालपोत कार्यालय टोखा, काठमाडौं
टोखा, सरस्वती, काठमाडौं, नेपाल

जग्गाको न्यूनतम मूल्यांकन ०७६/०७७http://www.dolrm.gov.np/uploadphotos/126/मुल्यांकन२०७६.pdf


यो वेवसाईट

free
hit counter
पटक हेरिएको छ ।

© सर्वाधिकार सुरक्षित (भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग)